ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2019

Εγγραφή


Η συμμετοχή στις εργασίες της Επιστημονικής Εκδήλωσης είναι Δωρεάν.
Μπορείτε να εγγραφείτε στην Πανελλήνια Ενημερωτική Εκδήλωση για την Θαλασσαιμία ΕΔΩ