ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2019

Επικοινωνία


Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας


Διεύθυνση: Μακεδονίας 11
10433, Αθήνα
Τηλέφωνο και Φαξ: +30 210 8214140
E-mail: info@eotha.gr
Website: www.eotha.gr

Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο 

Συνεδριακή AE / Conferre SA

"The Art of Bringing People Together"

Διεύθυνση: Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Περιοχή Μάρες
45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 68610
Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr