ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2019

Γενικές πληροφορίες


Χώρος Διεξαγωγής


Ξενοδοχείο Grand Serai
Δωδώνης 33, 45332, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ/Tel.: +30 26510 90550
Φαξ/fax: +30 26510 90557
E-mail: info@grandserai.com

Επίσημη Γλώσσα

H επίσημη γλώσσα της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα είναι η Ελληνική.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς επίσης και το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων και των συνοδών μελών.