ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2019

Οργάνωση


Διοργάνωση


 

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.)


Με τη συνεργασία


 Σύλλογος Θαλασσαιμίας Ηπείρου


Με την υποστήριξη


 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


Υπό την αιγίδα των


 
 


Υπουργείο Υγείας


 


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής


 


Thalassaemia International Federation


 Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας


 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία