16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου

Οργάνωση


Επίτιμοι Πρόεδροι

ΚΗΤΗΣ Γ.
ΤΣΙΑΝΟΣ Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Αντιπρόεδρος:Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας: Γ. ΜΠΑΜΙΑΣ
Ταμίας: Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλη:
Ν. ΒΙΑΖΗΣ
Κ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ
Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πρόεδρος: Ν. ΒΙΑΖΗΣ
Αντιπρόεδρος: Γ. ΜΠΑΜΙΑΣ
Γ. Γραμμετέας: Κ. ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
Ταμίας: Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μέλη:
Ε. ΑΡΧΑΥΛΗΣ
Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ε. ΖΑΜΠΕΛΗ
Δ. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
Α. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


 

Ε. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ
Μ. ΓΑΖΟΥΛΗ
Κ. ΓΚΟΥΜΑΣ
Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
Κ. ΚΑΡΜΙΡΗΣ
Κ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Γ. ΚΟΛΙΟΣ
Β. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ

Γ. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΜΠΑΣΧΑΛΗ
Σ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
Κ. ΠΟΥΛΙΑ
Μ. ΤΖΟΥΒΑΛΑ
Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ