16ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου

Γενικές Πληροφορίες


Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Amalia Hotel, Ναύπλιο
Τηλέφωνο : +30 2752 024 400
Fax : +30.210.3237309
Διεύθυνση : Οδός Αμαλίας, Νέα Τίρυνς, 21100, Ναύπλιο
Website: www.amaliahotelnafplio.gr/

Έναρξη Eργασιών: Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017
Λήξη Εργασιών: Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Επίσημη Γλώσσα

H επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Δεν προβλέπεται η ταυτόχρονη διερμηνεία των εισηγήσεων των προσκεκλημένων ομιλητών από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή τους, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό Δελτίο Εγγραφής.

ΕγγραφέςΚατηγορία Έως 28/2/2017 Από 1/3/2017 έως 30/4/2017 Από 1/5/2017 έως επί τόπου
Ειδικευμένοι 130,00 € 150,00 € 180,00 €
Ειδικευόμενοι 80,00 € 110,00 € 120,00 €
Νοσηλευτικό προσωπικό Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Τεχνολόγοι Υγείας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
  • Συνεδριακό Υλικό (έντυπο υλικό του συνεδρίου, ταυτότητα εισόδου)
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης


Μετακίνηση

Για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων θα παρέχεται από το συνέδριο οργανωμένη μετακίνηση με λεωφορείο ως εξής:

Από αεροδρόμιο Αθηνών προς ξενοδοχείο Αmalia, Ναύπλιο
Παρασκευή, 9/6/2017 και ώρα 13.00

Από ξενοδοχείο Αmalia, Ναύπλιο προς αεροδρόμιο Αθηνών
Κυριακή, 11/6/2017 και ώρα 15.00

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο το αργότερο έως την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017.

Μόρια Σεμιναρίου

Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν 17 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής-παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Κονκάρδα

Με την παραλαβή του υλικού όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ονομαστική τους κονκάρδα που θα φέρει ένα μοναδικό barcode. Οι κονκάρδες με το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό μηχάνημα πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από τη συνεδριακή αίθουσα, για να καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

Η επίδειξη της κονκάρδας θα είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου (καθώς και η παράδοση της για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης). - Οι κονκάρδες με το barcode είναι μοναδικές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν. - Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής - παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. - Στην καταμέτρηση των ωρών δεν προσμετρούνται τα Δορυφορικά Συμπόσια/Διαλέξεις και τα διαλείμματα.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης

Όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν (ανώνυμα) και να παραδώσουν στη Γραμματεία με το πέρας του Συνεδρίου το σχετικό Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης (υποχρεωτικής συμπλήρωσης λόγω μοριοδότησης) αναφορικά με την αξιολόγηση τους για την όλη διεξαγωγή και επιστημονική προσφορά του Συνεδρίου.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης (με μοριοδότηση) θα δοθούν στους συμμετέχοντες από την Γραμματεία με το πέρας του Συνεδρίου ΜΟΝΟ κατόπιν παράδοσης της κονκάρδας και του συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης.

Ασφάλεια

Η Οργανωτική Επιτροπή καθώς επίσης και το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/Γραμματεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή απώλεια οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πιθανή φθορά, απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων και των συνοδών μελών.

Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο/ Γραμματεία

Συνεδριακή ΕΠΕ / Conferre Ltd
"The Art of Bringing People Together"

Διεύθυνση:
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Περιοχή Μάρες
45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 68610
Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr