12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

Οργάνωση

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος
κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ)

Δικοικητικό Συμβούλιο - Π.Ε.Σ.Ε.

Πρόεδρος: Κοβάνης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Κιμισκίδης Βασίλης
Γ. Γραμματέας: Γαργάνης Κυριάκος
Ταμίας: Μπονάκης Αναστάσιος
Μέλος: Μαρκούλα Σοφία