12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας

Γενικές Πληροφορίες


ΤΟΠΟΣ

Ξενοδοχείο Grand Serai
Δωδώνης 33, 45332, Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 26510 90550
Φαξ: +30 26510 90557
E-mail: info@grandserai.com
E-mail: reservations@grandserai.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Εργασιών: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018
Λήξη Εργασιών: Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.epilepsycongress.gr

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Συνεδριακή Α.Ε.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου,
Θέση Μάρες 455 00 Ιωάννινα,
Tηλ: +30 2651068610, Fax: +30 2651068611
E-mail: info@conferre.gr | Website: www.conferre.gr