3ο Συμπόσιο Νευρολογίας Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Horror Autotoxicus
«Τα αυτοάνοσα νοσήματα στη νευρολογική κλινική πράξη:
αντιπαραθέσεις & διλήμματα»

Επικοινωνία


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συνεδριακή Α.Ε. / Conferre S.A.
"The Art of Bringing People Together"

Διεύθυνση: Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Θέση Μάρες
455 00, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 68610
Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Website: www.conferre.gr