18ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Επιστημονικές Πληροφορίες


Δημοσίευση Ανακοινώσεων

Τα κείμενα των Προφορικών και Αναρτημένων Ανακοινώσεων καθώς και των Περιπτώσεων θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό τόμο στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου www.ifne2019.gr.

Ανακοινώσεις

Η παρουσίαση των Προφορικών Ανακοινώσεων θα γίνει σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα. Η διάρκεια τής κάθε παρουσίασης θα είναι 10 λεπτά (7λεπτά παρουσίαση και 3 λεπτά συζήτηση).

Η παρουσίαση των Περιπτώσεων στην Αγγλική Γλώσσα θα γίνει σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα. Η διάρκεια τής κάθε παρουσίασης θα είναι 12 λεπτά (6 λεπτά παρουσίαση και 6 λεπτά συζήτηση).

Η παρουσίαση των Ηλεκτρονικά Αναρτημένων Ανακοινώσεων θα γίνει σύμφωνα με το Επιστημονικό Πρόγραμμα. Η διάρκεια τής κάθε παρουσίασης θα είναι 2 λεπτά.

Δήλωση Συμφερόντων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι ομιλητές που συμμετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις αντί της έγγραφης δήλωσης συμφερόντων θα πρέπει να αναφέρονται στην ομιλία τους, στη δεύτερη διαφάνεια της παρουσίασής τους (μετά ακριβώς από την πρώτη διαφάνεια η οποία αναφέρει τον τίτλο της ομιλίας τους), σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά με τους χορηγούς του Συνεδρίου.

Διάρκεια Ομιλιών

Ο χρόνος των ομιλιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά τόσο από τους ομιλητές όσο και από τους προεδρεύοντες και συντονιστές έτσι ώστε να μην στερείται από τους επόμενους ομιλητές και να διασφαλίζεται η ροή του προγράμματος.

Παράδοση Ομιλιών/Παρουσιάσεων

Όλοι όσοι συμμετέχουν με ομιλία - παρουσίαση παρακαλούνται να παραδώσουν το υλικό της παρουσίασης τους (σε PowerPoint με USB/CD/DVD) στην Τεχνική Γραμματεία που θα λειτουργεί εντός της συνεδριακής αίθουσας τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της επιστημονικής ενότητας (προς επιβεβαίωση της λειτουργίας του ή/και προς επιδιόρθωση τεχνικών προβλημάτων).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα υπάρχει βιντεοσκόπηση των εργασιών. Το βιντεοσκοπημένο υλικό των ομιλιών με ταυτόχρονη προβολή των παρουσιάσεων (ppt) θα διατίθεται για αναμετάδοση μετά το πέρας του Συνεδρίου. Το υλικό θα αποθηκευτεί, θα κωδικοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες για παρακολούθηση σε δεύτερο χρόνο στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου www.ifne2019.gr.

Οι Ομιλητές θα κληθούν να δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για την βιντεοσκόπηση και την αποθήκευση της ομιλίας τους.

Πρότυπα Διαφανειών για την προετοιμασία
Ανακοινώσεων

Πρότυπο Διαφανειών Προφορικής Ανακοίνωσης
Πρότυπο Διαφανειών e-poster – Study template
Πρότυπο Διαφανειών e-poster - Case Report template (στην ελληνική γλώσσα )
Πρότυπο Διαφανειών e-poster - Case Report template(στην αγγλική γλώσσα)
Οδηγίες για την προετοιμασία των e-posters