17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Οργάνωση


Επίτιμοι Πρόεδροι

Ε. Τσιάνος

Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Ι. Κουτρουμπάκης
Αντιπρόεδρος: Γ. Μπάμιας
Μεταβατικός Πρόεδρος: Γ. Μάντζαρης
Γεν. Γραμματέας: Ν. Βιάζης
Ταμίας: Ι. Παπακωνσταντίνου

Εκπαιδευτική Υπεύθυνη: Ε. Ζαμπέλη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καρμίρης

Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος: Ο. Γιουλεμέ
Αντιπρόεδρος: Μ. Τζουβαλά
Γ. Γραμματέας: Κ. Σουφλέρης
Ταμίας: Ι. Παπακωνσταντίνου

Μέλη:
Ν. Γραμματικός
Ι. Παχιαδάκης
Α. Γατοπούλου
Α. Καψωριτάκης
Κ. Κατσάνος
Κ. Καρμίρης


Επιστημονική Επιτροπή


 

Ε. Ακριβιάδης
Ν. Βιάζης
Μ. Γαζούλη
Ι. Γουλής
Ε. Ζαμπέλη
Ν. Ευγενίδης
Κ. Θωμόπουλος
Α. Καμπαρούδης
Σ. Καρύδα
Γ. Κουκλάκης

Ι . Κουντουράς
Ι. Κουτρουμπάκης
Γ. Μάντζαρης
Θ. Μάρης
Σ. Μιχόπουλος
Κ. Μπαλάς
Γ. Μπάμιας
Σ. Ποταμιάνος
Δ. Τζιλβές
Δ. Χριστοδούλου