14ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας & Cardio Cath Meeting 2018 Live Demonstration Course

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE (email:info@conferre.gr).

Course Directors


Lampros K. Michalis

Professor of Cardiology, 2nd Department of Cardiology, Medical School of Ioannina, Ioannina, Greece

Konstantinos P. Toutouzas

Associate Professor of Cardiology, University of Athens, 1st Department of Cardiology, "Hippokration" Hospital, University of Athens, Athens, Greece

Dimitri Karmpaliotis

MD, PhD, FACC, Associate Professor of Medicine, Director of CTO, Complex and High Risk Angioplasty, NYPH/Columbia University Medical Center