Ενίσχυση της επιχείρησης

20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας & 10ο Σεμινάριο Νοσηλευτικής


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
20-22 Απριλίου 2018
Τόπος διεξαγωγής:
Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα
Οργάνωση:
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Υπό την Αιγίδα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
 
 
 
 
 
 
 
 
Online Υπηρεσίες
 
 
 
 
 
 
Media Services


Σημαντικές Ημερομηνίες:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ημερομηνίας Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 25 Φεβρουαρίου 2018
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 5 Μαρτίου 2018

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι*: 60,00 € (Έως 31/01/2018) - 80,00 € (Από 1/02/2018 έως 20/04/2018)
Μέλη ΙΧΕΚ*: 30,00 € (Έως 31/01/2018) - 40,00 € (Από 1/02/2018 έως 20/04/2018)

Ειδικευόμενοι - Νοσηλευτικό προσωπικό – Φοιτητές**: Δωρεάν
Η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Αξιολογήθηκε από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για Χορήγηση Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits).
Θα γίνει χορήγηση 19 μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής - παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate