ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 15ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
24 - 26 Μαρτίου 2023
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση:
 
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 
 
 
Media Services
Social media

Μοριοδότηση
Χορηγούνται 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CME-CPD credits).
 
Οι δορυφορικές διαλέξεις δεν μοριοδοτούνται.
 
Τα μόρια που θα αναγράφονται στη βεβαίωση παρακολούθησης θα είναι ανάλογα των ωρών παρακολούθησης.
 
 
 
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης / Βεβαίωση Παρακολούθησης
Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμο μετά το πέρας του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00)
 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης με τη χρήση του barcode (300xxxxxxx) που λάβανε στην κονκάρδα εγγραφής τους.
 
Η παραλαβή της Βεβαίωσης θα είναι δυνατή μετά από ικανοποιητική συμμετοχή (τουλάχιστον 60% του συνόλου χρόνου του προγράμματος βάσει οδηγιών του Π.Ι.Σ.).

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.