Ενίσχυση της επιχείρησης

Joint Meeting of BCLF, GSCC-CB, AFCB- EFLM "Laboratory Medicine in the Mediterranean area"


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
1 - 4 Οκτωβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής:
Aquila Atlantis Hotel, Ηράκλειο & Διαδικτυακά
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate