Ενίσχυση της επιχείρησης

Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
29 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής:
Grand Serai, Ιωάννινα & Διαδικτυακά
Οργάνωση:
Ιατρική Εταιρεία Ιωαννίνων
σε συνεργασία με την Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμωδών Νόσων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate