Προβληματισμοί και διλήμματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο παθολόγος