9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
3-5 Δεκεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Αθήνα
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 
Newsletters
Social media
 
 


 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3-5 Δεκεμβρίου 2020

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα


Η διοργάνωση προγραμματίζεται, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, να πραγματοποιηθεί με δυνατότητα επιλογής φυσικής παρουσίας ή τηλεσυμμετοχής


On Line Εγγραφή

Συμμετοχή με Φυσική Παρουσία (Ειδικοί): 100,00 ευρώ

Συμμετοχή με Φυσική Παρουσία (Ειδικευομενοι): 50,00 ευρώ

Συμμετοχή διαδικτυακά: 50,00 ευρώ

Νοσηλευτές - Φοιτητές: Δωρεάν
 
 
Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 30/9/2020
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 15/10/2020
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate