ΑΤΤΙΚΟΡΑΜΑ στην Μαιευτική και Γυναικολογία 2020

Keep updated about all events: Subscribe here to receive our newsletters
Note: Event details may change at any time, always check the page of your selected event when planning to attend it.

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
21- 24 Μαΐου, 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Οργάνωση:
Οργάνωση:
- Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας

Σε συνεργασία με:
-  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Υπό την Αιγίδα:
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ιστοσελίδα:
Online ΥπηρεσίεςΠληροφορίες Εγγραφής


Ειδικοί Ιατροί , Μεταπτυχιακοί φοιτητές :
Κόστος εγγραφής: 150,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
 

Ειδικευόμενοι Ιατροί:
Κόστος εγγραφής: 70,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ


Η εγγραφή περιλαμβάνει:   
Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα (θεωρητικό πρόγραμμα)
Συμμετοχή στο 
Workshop Παθολογίας και Χειρουργικής Μαστού

Παρακολούθηση προχωρημένων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων

Συμμετοχή στο Workshop Ουρογυναικολογίας
Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ και Ελαφρύ Γεύμα
Συνεδριακό Υλικό (έντυπο υλικό του συνεδρίου)
Πιστοποιητικό παρακολούθησης
 Νοσηλευτικό Προσωπικό, Μαίες, Προπτυχιακοί φοιτητές:
Κόστος εγγραφής: Δωρεάν συμμετοχή
 
Η εγγραφή περιλαμβάνει:   
Συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα (θεωρητικό πρόγραμμα)
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate