12ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας -ΑΝΑΒΟΛΗ-ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 4-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Keep updated about all events

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
8-10 Μαΐου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο "Natura", Λίμνη Πλαστήρα
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Θώρακος Καρδιάς Αγγείων Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
Online Υπηρεσίες


<div style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του 12ου Συμποσίου Ομάδων Εργασίας<br /> <strong>12-14 Ιουνίου 2020</strong></span></span><br />  </div>
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate

 

//