Εκπαιδευτικό Σεμινάριο "Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων"

Keep updated about all events: Subscribe here to receive our newsletters
Note: Event details may change at any time, always check the page of your selected event when planning to attend it.

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
17 & 18 Ιανουαρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Αμφιθέατρο Τμήματος Ιατρικής «Ιπποκράτης», ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑ
Οργάνωση:
ΠΜΣ "Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή"

Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Καθ. Μ. Ματσάγκας
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
 


ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΡΕΑΝ
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate