Ενίσχυση της επιχείρησης

Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών - Βιβλιογραφική Ενημέρωση


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
16-18 Μαρτίου 2018
Τόπος διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο Διάσελο, Μέτσοβο
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού Των Οστών
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
 
 
 
 
 
 
Online Υπηρεσίες
 
 
 
Media Services
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι*: 160,00 €
Ειδικευόμενοι - Νοσηλευτικό προσωπικό – Φοιτητές**: Δωρεάν
Η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%


Χορηγούνται 17 μόρια (CME credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής - παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση για λόγους ασφαλείας. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Οι εργασίες της Εκδήλωσης θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΜΜΟ
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate