Επιστημονική Ημερίδα
Ισορροπίες: Βασική γνώση & Εξελίξεις στην αιματολογία


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
12 Ιανουαρίου 2013
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Οργάνωση:
Αιματολογική Κλινική & Β΄Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
 
Download certificate