Ενίσχυση της επιχείρησης

Επιστημονική Ημερίδα
Ισορροπίες: Βασική γνώση & Εξελίξεις στην αιματολογία


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
12 Ιανουαρίου 2013
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Οργάνωση:
Αιματολογική Κλινική & Β΄Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate