19ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

ΟργάνωσηΔιοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Ι. Κουτρουμπάκης
Αντιπρόεδρος: Γ. Μπάμιας
Μεταβατικός Πρόεδρος: Γ. Μάντζαρης
Γεν. Γραμματέας: Ν. Βιάζης
Ταμίας: Ι. Παπακωνσταντίνου

Εκπαιδευτική Υπεύθυνη: Ε. Ζαμπέλη
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καρμίρης

Οργανωτική Επιτροπή


Πρόεδρος: Ι. Παπακωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Γ. Μάντζαρης
Γ. Γραμματέας: Ν. Βιάζης
Ειδικός Γραμματέας: Γ. Μπάμιας
Ταμίας: Ε. Ζαμπέλη

Μέλη:
Γ. Καραμανώλης
Μ. Τζουβαλά
Ε.ΤσιρώνηΤοπική Οργανωτική Επιτροπή


Α. Κογεβίνας
Χ. Παυλίδης


Επιστημονική Επιτροπή


Μ Γαζούλη
Ό. Γιουλεμέ
Α. Θεοδωροπούλου
Γ. Θεοχάρης
Κ. Κατσάνος
Γ. Κολιός

Δ. Μαγγανάς
Γ. Μιχαλόπουλος
Σ. Μιχόπουλος
Μ. Οικονόμου
Δ. Πολύμερος
Σ. Ποταμιάνος

Κ. Σουφλέρης
Α. Χρηστίδου
Δ. Χριστοδούλου