Επικοινωνία


Οργανωτικό Συντονιστικό Γραφείο

Conferre S.A.


Conferre SA

Συνεδριακή AE / Conferre SA
"The Art of Bringing People Together"

Διεύθυνση: Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, Περιοχή Μάρες
45500, Πεδινή, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30 26510 68610
Φαξ: +30 26510 68611
E-mail: info@conferre.gr
Web: www.conferre.gr